Select Page

Riluve

“Nästa generations insurtech”
[info @ riluve com]

(BETA EJ AKTIVT) Ansökan omipsumpericulisubscribo

Genom att ansöka godkänner jag att min personinformation lagras temporärt på Riluves servrar fram tills dess att ansökan behandlats. Då raderas samtliga data i det fall att avtal ej går att upprätta mellan mig och Riluve. Jag godkänner även att Riluve får matcha information kring befintlig försäkringspremie för att kunna hantera min ipsumpericuli subscriboansökan. Riluve garanterar full secretess om GDPR och att allt sker i enlighet med svensk lag om personupgifter. 

Jag godkänner att:

Gratulerar till ett bra val, din ansökan kommer att behandlas inom kort!